Vastgoed Opkopers

Welke attesten heb je nodig bij verkoop woning?

Vraag jij je ook af welke attesten er nu allemaal nodig zijn bij de verkoop van een woning? In dit artikel leggen we alle attesten en aktes uit die je nodig hebt. Daarbovenop geven we ook een indicatie van de kostprijs van al deze attesten.

Eigendomsakte

De eerste is redelijk logisch. Om te bewijzen dat u de werkelijke eigenaar van het onroerend goed bent, hebt u de eigendomsakte of een notariële koopakte nodig. Als u niet in bezit bent van één van deze documenten, dan zal de notaris die je toen hebt gebruikt het originele document kunnen afgeven. Dit kan je gewoon per mail opvragen. Elke akte wordt ook sowieso geregistreerd bij het registratiekantoor van de provincie. Daar kan je dus ook altijd terecht om dit op te vragen.

Het opvragen van de eigendomsakte is normaal helemaal gratis.

Asbestattest

Vanaf 23 november 2022 heb je een asbesttest nodig om een woning van vóór 2001 te verkopen. Een asbesttest geeft informatie over de hoeveelheid asbest in een pand. 

Kan je nog verkopen als er asbest aanwezig is?

Als asbest wordt aangetroffen, moet dit enkel worden verwijderd wanneer het asbest in slechte staat is of ingesloten zit en bij renovatiewerken bloot zou komen te liggen. In deze gevallen moet het asbest dus door de verkoper worden verwijderd vooraleer je kan verkopen. (Bron: website Vlaanderen).

Hoeveel kost een asbestattest?

Dit hangt af van het soort asbestinventarisatie die zal worden uitgevoerd:

  • tussen €100 en €200: als er geen vermoeden van asbest is en de expert enkel visueel komt vaststellen of er asbest aanwezig is
  • tussen €300 en €400 (type a): als er een vermoeden van asbest is en de expert moet overgaan tot het nemen van monsters – er wrod in dit geval oppervlakkig naar asbest gezocht
  • tussen de €700 en €1.500 (type b): dit type van controle zal er komen als uit de inventarisatie type a een sterk vermoeden komt dat er nog asbest dieper in de woning zit. 

Keuringsattest elektriciteit

Electricity test certificate

Het keuringsattest voor de complete elektrische installatie in uw woning laat de koper weten of alle elektrische installaties zijn gekeurd en of deze in orde zijn. Het certificaat is 25 jaar geldig, op voorwaarde dat er in die periode geen fundamentele wijzigingen aan de elektrische installatie worden aangebracht. 

Kan je jouw woning verkopen als de elektriciteit is afgekeurd?

Ja, de verkoop van jouw woning kan ook gewoon doorgaan als de elektriciteit werd afgekeurd. Het keuringsattest is eerder een informatief document voor de koper.  

Hoeveel kost een keuringsattest?

Een standaard keuring van een normaal huis kost tussen de €135 en €180 en moet door een erkende elektricien worden uitgevoerd.

Bodemattest

Een bodemonderzoek kan een potentiële koper vertellen of de grond die hij wil kopen al dan niet verontreinigd is. Als er geen bestaande gegevens zijn, wordt een blanco bodemonderzoek afgegeven. 

Hoeveel kost een bodemattest?

Sinds 1 juni 2021 bedragen de kosten van een bodemonderzoek 55 euro voor een volledig perceel en 222 euro voor een gedeelte van een perceel.

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het energieprestatiecertificaat geeft een score weer op gebied van de energiezuinigheid van een woning. Dit attest moet je hebben vooraleer je een woning te koop zet omdat de EPC-informatie verplicht moet worden weergegeven in alle zoekertjes.

Hoeveel kost een EPC-attest?

De prijzen zijn niet wettelijk vastgelegd dus dit hangt af van de deskundige. Hieronder wel een kleine indicatie van de prijs:

  • Studio: tussen €120 en €150
  • Appartement: tussen €140 en €175
  • Gesloten of halfopen woning: tussen €160 en €210
  • Vrijstaande woning: tussen €200 en €260

Stedenbouwkundig uittreksel

Stedenbouwkundig uittreksel

Dit uittreksel kan aangevraagd worden bij de gemeente en geeft weer wat de stedenbouwkundige vergunning inhoudt, of er bouwovertredingen zijn, of er voorkooprecht van toepassing is etc. Op moment van verkoop mag dit uittreksel niet ouder zijn dan één jaar.

Hoeveel kost een stedenbouwkundig uittreksel?

Per gemeente / stad is de prijs verschillend. De kostprijs ligt tussen €25 en €250.

Kadastraal uittreksel

Het kadastraal uittreksel kan aangevraagd worden bij het Kadaster en geeft meer informatie en details over de hele eigendom. Het bevat alle kadastrale gegevens (eigenaar, oppervlakte, kadastraal inkomen, aard van de eigendom,…).

Hoeveel kost het kadastraal uittreksel?

Online kan je het kadastraal uittreksel gratis bekomen via MyMinFin. Een aanvraag op papier kost momenteel €20.

Postinterventiedossier (PID)

Postinterventiedossier

Voor elke woning gebouwd na 1 mei 2001 moet er verplicht een postinterventiedossier zijn. Dit dossier is als het ware een soort van technisch paspoort om de koper in staat te stellen de woning bouwkundig te beoordelen. Het gaat hier onder meer over de bouwplannen, tekeningen over de aanwezige technische installaties, aanduidingen van nutsleidingen, identiteit van de architect etc.

Hoeveel kost het postinterventiedossier (PID)?

De prijs is afhankelijk van de opsteller en ligt gemiddeld tussen de €300 en €900.

Certificaat stookolietank

Certificaat stookolietank

Heb je een verwarming op mazout? Dan moet de stookolietank gecontroleerd worden om er zeker van te zijn dat de bodem niet verontreinigd is. Na controle ontvang je een certificaat van stookolietank dat je bij verkoop moet kunnen voorleggen.

Hoeveel kost een certificaat voor de stookolietank?

Als de stookolietank bovengronds ligt, zal dit ongeveer €150 kosten. Als het gaat om een ondergrondse stookolietank gaat het om gemiddeld €200.

Conclusie: veel papierwerk en extra kosten bij verkoop van vastgoed

Er komt heel wat papierwerk en rompslomp kijken bij de verkoop van vastgoed. Als we alle bovenstaande kosten optellen, komen we ook aan een serieus bedrag dat je nodig hebt bij de verkoop. Dit kan oplopen tot wel €3.520 en wordt standaard door de verkoper betaald. 

Bij opkopers is het wel vaak zo dat zij de verkoper hierbij helpen: zij doen alle nodige aanvragen en nemen ook de kosten op zich waardoor de verkoper hier niet meer alleen voor moet zorgen

Delen:

Facebook
Twitter
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ontvang een online schatting voor uw vastgoed

Binnen de minuut ontvang je een accuraat beeld van de prijs die je kan krijgen voor uw vastgoed. Onze verkoop simulator gebruikt de laatste technologie en artificiële intelligentie om je 24/7 bij te staan. Je ontvangt meteen een schatting.

Onze schattingsimulator voor vastgoed zal meteen een exclusief rapport genereren rekening houdende met alle informatie die jij hebt gegeven. Op basis van jouw input kan onze tool een schatting op maat genereren.

Nadat je een gepersonaliseerde schatting ontvangt, kan je in aanmerking komen voor een vrijblijvend gesprek met één van onze beste en streng gecontroleerde partners. Zij adviseren u hoe je uw vastgoed snel & efficiënt aan de hoogst mogelijke prijs kan verkopen.

Gerelateerde artikels

× Vastgoed snel verkopen?